Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Corporate Social Responsibility

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Naast een goede dienstverlening naar onze klanten en partners, streeft Reuzado naar ondernemen met een maatschappelijke verantwoordelijkheid. In onze bedrijfsprocessen speelt de afweging tussen onze maatschappelijke en economische effecten een grote rol. In samenspraak met onze klanten en partners streeft Reuzado naar een zo goed mogelijke uitkomst in de beperking van ons handelen op mens en natuur. Onze activiteiten in de ICT-sector lenen zich goed voor een focus op hergebruik van producten en het tegengaan van een verslechterde ecologische voetafdruk van de mens.

Voor Reuzado is het afvoeren van uw hardware zonder recycling een economische en maatschappelijke desinvestering. De recycling van de grondstoffen en de inzetbaarheid van deze grondstoffen zijn voor ons van groot belang.

Een duurzame vernietiging van oude hardware vindt plaats onder WEEE-certificering, dat garant staat voor drie pijlers, namelijk de vermindering van elektronisch afval, hergebruik en recycling.  Onze partner Recycling.nl bezet de juiste certificeringen, WEEE 2;3;4;5;6;7;9, om dit proces te kunnen garanderen. Wij kunnen daardoor waarborgen dat uw apparaten op de best mogelijke manier gerecycled worden.

In onze bedrijfsvoering gaan wij verder dan enkel verduurzamen van de bedrijfsactiviteiten. In goed overleg proberen wij nieuwe markten en activiteiten te ontwikkelen waarin aandacht voor mens, maatschappij en milieu centraal staan. Met iedere klant en uniek project proberen wij met onze klanten en partners in overeenstemming te komen om een verbetering van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te realiseren.