Wie is Reuzado?

Over ons

Reuzado ontzorgt de klant volledig vanaf aanschaf goederen tot aansluiten op het netwerk en gecertificeerde datavernietiging en afvoer/opkoop van de oude apparatuur.

Leer ons kennen

Reuzado is een IT-dienstverlener dat partnerschappen aangaat met partijen hardware-verkopende partijen.

We verzorgen de volledige afhandeling na de verkoop van uw hardware tot in gebruik neming door de klant van de apparatuur.

Onze filosofie

Onze filosofie

De filosofie van Reuzado is dat ieder bedrijf zijn eigen specialiteit heeft en zich daarop moet kunnen focussen.
 In de praktijk betekent dat dat wij geen nieuwe hardware leveren, zodat wij geen concurrent worden van onze partners en de eindklant zoveel mogelijk ontzorgen bij dienstverleningstrajecten, omdat zij zich moeten kunnen focussen op hun corebusiness.
Hierdoor ontstaat een partnerschap van drie partijen met een gezamenlijk doel: het project zo efficiënt mogelijk laten verlopen waardoor de gebruiker zo min mogelijk last ondervind van de transitie.
Onze projectaanpak

Onze projectaanpak

In de trajecten heeft iedere partij zijn rol en zijn transparantie en communicatie de belangrijkste kernwoorden. Voor Reuzado begint een project al in de aanbestedende fase. In deze fase kunnen wij de rol als klankbord vervullen, maar ook pro-actief adviseren. Door onze ruime ervaring bij grote en zeer diverse trajecten gecombineerd met een creatieve kijk op dienstverlening komen wij vaak met simpele en werkbare oplossingen voor ogenschijnlijk grote problemen.

Reuzado is groot genoeg voor omvangrijke projecten. En klein genoeg voor persoonlijke aandacht en flexibiliteit

Sicco Ouwersloot

Reuzado. ICT projecten in heel Europa.

Laat weten wat uw probleem is, wij gaan ermee aan de slag!